ACTUEEL

Betalingstermijnen


Met ingang van 16 maart 2013 treedt een wet in werking waarbij betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden vastgelegd. Op dit moment geldt nog dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. De wet zal meer duidelijkheid scheppen ten aanzien van de geldende termijn. Voor bedrijven die elkaar facturen zenden geldt het volgende. Als u contractueel niets regelt, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald. In een overeenkomst mag een langere betalingstermijn worden afgesproken. Die mag echter maximaal 60 dagen zijn. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Tussen bedrijven en overheden geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk Betaalt uw wederpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen. Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. Hierover kunt u zelf afspraken maken met uw wederpartij. Ook vooruitbetalen is mogelijk.