ACTUEEL

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: de vaststellingsovereenkomst


Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan eindigen. Behalve door middel van procedures bij het UWV of de Kantonrechter, is het ook mogelijk een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Partijen hoeven dan geen procedure te voeren, maar maken samen een beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst genoemd, waarin ze de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelen.  Dit is ook mogelijk voor ambtenaren. Hoewel er dus geen instanties te pas komen aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst, is het wel verstandig om de overeenkomst zo op te stellen dat de werknemer zijn recht op WW na het einde van de arbeidsovereenkomst niet verspeelt. De volgende zaken moeten daarom in de overeenkomst worden opgenomen:  

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Dat het de werkgever is geweest die het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen
 • De reden van ontslag
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden
 • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Van belang is om bij het bepalen van de einddatum rekening te houden met de fictieve opzegtermijn die het UWV hanteert voordat de WW-uitkering ingaat
 • De afspraak dat de werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt (met loon, dertiende maand, vakantiegeld etc.)
 • De datum en plaats waarop werkgever en werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekenen  

Behalve deze bepalingen, die het recht op WW van de werknemer moeten garanderen, regelt een goede vaststellingsovereenkomst nog een aantal andere zaken. Te denken is hierbij aan:

 • De ontslagvergoeding: werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of het UWV te vermijden
 • Afronding en/of vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Het inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer werknemer bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer of de auto van de zaak moet inleveren
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie (zowel over het bedrijf als over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst)
 • Vervallen of in stand blijven van concurrentie- en/of relatiebeding
 • Getuigschrift en referenties
 • Finale kwijting (werknemer en werkgever spreken af dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben behalve wat in de vaststellingsovereenkomst staat)
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de juridische kosten die de werknemer heeft moeten maken om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en het recht op de WW-uitkering veilig te stellen.  

Wilt u advies over:  

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een of meer werknemers?  

of  

Wilt u als werknemer een vaststellingsovereenkomst laten controleren?  

of

Wilt u een groep werknemers bij het beëindigen van hun arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie laten bijstaan door een juridisch adviseur?

Neem dan contact met mij op:

Tel: 020-4040430

Mob: 06-14742709

E-mail: jurad@mrmastenbroek.nl  

of gebruik het antwoordformulier op deze website of de buttons bovenaan de pagina