ACTUEEL

Een reorganisatie uit de praktijk


Een zaak uit de praktijk: reorganisatie van een gemeentelijke muziekschool


In januari 2016 werd ik benaderd door iemand uit mijn kennissenkring. Hij werkte binnen een gemeentelijke organisatie waar gereorganiseerd zou gaan worden. De gemeentelijke muziekschool waar hij werkzaam was zou worden geprivatiseerd. De daar werkzame docenten en ander personeel zouden een voorstel krijgen om over te stappen naar een nieuw op te richten stichting voor muziekonderwijs buiten de gemeente of om de organisatie te verlaten.

Via mijn kennis kwam ik met de directeur van deze organisatie in gesprek. Hij had er een behoorlijke kluif aan om de reorganisatie op poten te zetten. In de eerste plaats stond zijn eigen positie op het spel. Daarnaast moest hij zijn medewerkers uitleggen wat voor hen de consequenties waren voor deze reorganisatie.

Juridisch advies en begeleiding reorganisatie

Afgesproken werd dat ik me, als jurist, in de situatie zou verdiepen. Nadat ik mij goed had ingelezen en het gehele dossier had bestudeerd heb ik voor de medewerkers een presentatie in de Muziekschool gegeven. De opkomst was hoog. Ik heb uitgelegd wat de spelregels voor deze reorganisatie waren en wat de medewerkers konden verwachten. Wat houdt een reorganisatie in? Wat zijn de arbeidsrechtelijke en financiële consequenties? Wat is de betekenis van een sociaal plan? Welke keuzes zijn er? Na afloop werden er veel vragen gesteld.

Wat ik na afloop van de presentatie hoorde voelde als een warm bad. Zowel de directeur als de werknemers waren opgelucht en deelden mij mee dat ze nu eindelijk begrepen wat er precies speelde en wat ze konden verwachten.

Juridisch advies bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Na dit traject meldden zich maar liefst 12 werknemers bij mij om zich individueel te laten begeleiden. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Onder hen waren oudere werknemers, voor wie een speciale regeling gold. Er waren medewerkers die het muziekonderwijs zouden verlaten met een financiële compensatie. Velen gingen over naar de nieuwe stichting.

Al met al is de hele reorganisatie soepel verlopen. Het is nooit leuk, maar het is waardevol om een dergelijk proces op een goede manier te kunnen begeleiden.

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden om uw reorganisatie te laten begeleiden?

Bel:

020-4040430

06-14742709

E-mail: jurad@mrmastenbroek.nl

Of vul het formulier op deze website in