ACTUEEL

Wet DBA komt in de plaats van VAR


De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 van kracht geworden. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) is hiermee komen te vervallen. Een opdrachtgever weet niet langer van tevoren of hij te maken heeft met een ondernemer of niet. Om dat te ondervangen heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten in het leven geroepen. Als deze worden gebruikt en nageleefd kan men er zeker van zijn dat er geen sprake is van een loondienstverhouding en hoeven partijen niet bang te zijn om achteraf te worden geconfronteerd met loonheffingen.

Voor wie?

Deze wet is van belang voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Nu hoeft niet iedere zelfstandige zonder personeel gebruik te maken van een modelovereenkomst. Als al duidelijk is dat er sprake is van ondernemerschap is dat in ieder geval niet nodig. Hierbij kan men denken aan zzp’ers die steeds voor verschillende opdrachtgevers werken. Denk hierbij aan een juridisch adviseur die steeds verschillende cliënten bedient of aan een tuinman die steeds verschillende klussen bij verschillende opdrachtgevers heeft. Ook zzp’ers die voor verschillende particulieren werken hebben geen modelovereenkomst nodig.

Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst staat een aantal modelovereenkomsten die men kan gebruiken. Er zijn algemene overeenkomsten zoals die waarin is geregeld dat er geen sprake is van een gezagsverhouding en/of het verrichten van persoonlijke arbeid. Dit zijn de twee hoofdcriteria voor het aannemen van ondernemerschap. Verder zijn er voor verschillende branches nog specifieke overeenkomsten beschikbaar. Het is ook mogelijk om zelf een overeenkomst op te (laten) stellen en die ter goedkeuring voor te leggen aan de Belastingdienst.

Wat nu?

Als u zzp’er bent, kunt u nagaan of u ondernemer bent of niet. Als u meerdere opdrachtgevers hebt, als u vrij bent om de opdracht een eigen invulling te geven (ontbreken van een gezagsverhouding) en als u niet verplicht bent de arbeid persoonlijk te verrichten, zijn dat aanwijzingen voor het zijn van ondernemer. Dan hoeft u niets te doen. Als u hier niet zeker van bent of als u er zeker van bent dat u niet aan de criteria voldoet, is het verstandig om in uw relatie met uw opdrachtgever(s) gebruik te maken van een modelovereenkomst. U hoeft deze niet beiden te ondertekenen als maar ergens uit blijkt dat beide partijen ermee akkoord gaan dat de relatie beheerst wordt door de modelovereenkomst.

Als u opdrachtgever bent, kunt u nagaan of de opdrachtnemer ondernemer is aan de hand van dezelfde criteria als hierboven staan vermeld. Als dat niet het geval is, kunt u dit oplossen door te gaan werken met een modelovereenkomst.

Tip: de Belastingdienst gaat ermee akkoord als in algemene voorwaarden wordt verwezen naar een modelovereenkomst en deze van toepassing wordt verklaard. Wie zijn algemene voorwaarden op deze manier aanpast of aan laat passen en deze voorwaarden bij elke opdracht van toepassing verklaart, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.