ACTUEEL

Mentorschap, bewind en curatele


Wie te maken heeft met een meerderjarig(e) familielid of nauwe relatie die niet in staat is om adequaat voor zichzelf te zorgen, kan de rechter vragen deze persoon onder mentorschap, bewind of curatele te stellen. Deze drie vormen van bescherming van iemand met een lichamelijke en/of geestelijke stoornis lopen op in reikwijdte van de maatregel.

De drie mogelijkheden

1. Mentorschap is de minst ver strekkende maatregel. Deze is geschikt voor iemand die niet in staat is te beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat hier om niet financiële belangen van een betrokkene.

2. Bewind is een iets verder strekkende maatregel. Deze is gericht op beheer van de financiële zaken van de betrokkene. Het is mogelijk dat de maatregelen 1 en 2 gecombineerd worden.

3. Curatele is de verst strekkende maatregel ter bescherming van handelingsonbekwamen. De curator is verantwoordelijk voor zowel financiële als niet financiële belangen van de curandus. Hij mag echter geen persoonlijke beslissingen nemen als het opstellen van een euthanasieverklaring, het adopteren van kinderen en het aanvragen van echtscheiding.

Via de rechter

De rechter zal de aanvragers van een van deze drie vormen van bescherming ter zitting horen. Het is raadzaam om in een dergelijke procedure te beschikken over een of meerdere verklaringen van artsen of psychologen waaruit blijkt dat de betrokkene niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Vooral de maatregel van curatele zal niet zo gemakkelijk worden opgelegd.

Het curateleregister

Voor bedrijven of instanties die het vermoeden hebben van een stoornis bij een cliënt of relatie, geldt dat zij het openbare curateleregister kunnen raadplegen om te onderzoeken of de betreffende persoon onder curatele is gesteld.

Wie?

Er zijn zowel beroepsmatige mentoren, bewindvoerders en curatoren als personen die in een bepaalde familie- of vriendschappelijke relatie tot de belanghebbende staan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid van een beschermingsmaatregel of de inhoudelijke kant van een dergelijke maatregel, neemt u dan contact met mij op via jurad@mrmastenbroek.nl of via telefoonnummer 020-4040430.