ACTUEEL

Einde arbeidsovereenkomst wegens liegen op cv


Op 27 augustus 2015 deed de kantonrechter in Den Haag uitspraak in een van de eerste zaken onder de nieuwe Wet werk en zekerheid. De casus betrof een werkneemster die ‘ernstig verwijtbaar’ had gehandeld. Zij kreeg ontslag op staande voet.

Werkneemster trad in 2013 bij een farmaceutisch bedrijf in dienst als artsenbezoeker. Zij was aangenomen mede omdat uit haar curriculum vitae bleek dat zij allerlei opleidingen had gedaan die nodig zijn om deze functie te kunnen uitoefenen.

Tijdens haar dienstverband ontstonden er bij haar werkgever ernstige twijfels over haar functioneren. Zij kreeg een slechte beoordeling en werd vervolgens gevraagd of zij de opleidingen die zij op haar curriculum vitae had staan wel had gevolgd. Werkneemster bekende dat dat niet het geval was. Haar werkgever verleende ontslag op staande voet en bevestigde dat onmiddellijk schriftelijk.

Voor de zekerheid vroeg de werkgever aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet onterecht gegeven was. De rechter oordeelde dat het vertrouwen tussen partijen was geschonden doordat werkneemster onjuiste informatie had verstrekt bij indiensttreding en dat werkgever er vanuit mocht gaan dat zij in staat zou zijn de functie te vervullen, iets dat niet het geval bleek te zijn. De rechter stemde in met ontbinding op een eerder gelegen datum en kende geen transitievergoeding toe vanwege de ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkneemster.

De kantonrechter in Den Haag is een van de eerste rechters die moest oordelen over een arbeidszaak onder de nieuwe Wet werk en zekerheid. Het nieuwe begrip ‘ernstige verwijtbaarheid’ wordt voor het eerst ingekleurd. Er zullen nog vele uitspraken onder de Wet werk en zekerheid volgen en vele begrippen zullen nog worden ingekleurd.