ontslag-bij-reorganisatie

Hulp voor u en uw werknemers bij reorganisatie?

Een reorganisatie is niet alleen ingrijpend voor een bedrijf of instelling maar ook voor de werkgever en de werknemers die hierbij betrokken zijn. De werknemers willen graag zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Dit is niet altijd mogelijk. Het is voor een werkgever niet gemakkelijk om op een goede manier om te gaan met de onzekerheid van deze werknemers. In ieder geval is het belangrijk om te blijven communiceren en om dat duidelijk te doen.

Vraag hulp van een ervaren jurist om uw werknemers te begeleiden bij een reorganisatie

Om duidelijk te communiceren met uw werknemers en dat zo objectief mogelijk te doen kunt u wel wat hulp gebruiken. Werkgever en werknemers hebben verschillende belangen, reden waarom werknemers het beste door een objectieve derde geïnformeerd en begeleid kunnen worden. Ik heb ervaring met reorganisaties en heb een manier van werken ontwikkeld die goed werkt en het reorganisatieproces soepel laat verlopen.

Laat uw werknemers collectief voorlichten over de gevolgen van een reorganisatie

Graag ga ik met u, als werkgever, in gesprek om het reorganisatieproces goed te laten begeleiden. Mijn werkwijze houdt in dat ik start met een presentatie waarvoor alle werknemers worden uitgenodigd. Ik bereid deze presentatie voor aan de hand van informatie die de werkgever mij verschaft (sociaal plan, toepasselijke regelingen, genomen besluiten, inzicht in stand van zaken en dergelijke). Tijdens de presentatie leg ik in ‘gewone mensentaal’ uit wat er aan de hand is, wat werknemers kunnen verwachten en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De werknemers kunnen hun vragen bij mij kwijt en ik probeer deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. Na afloop krijgen de werknemers de presentatie op papier mee naar huis.

Laat uw werknemers individueel begeleiden bij (dreigend) ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Als de werknemers op die manier geïnformeerd zijn, zullen ze behoefte aan individuele begeleiding hebben. Doorgaans reserveert een bedrijf of instelling een bedrag voor juridische ondersteuning voor haar medewerkers bij een reorganisatie, vaak in een sociaal plan. Medewerkers kunnen zich individueel laten bijstaan door een advocaat, jurist of vakbondsmedewerker en krijgen een vergoeding voor door hen te maken juridische kosten. Het is echter veel efficiënter en vertrouwder als de werknemers mij na de presentatie kunnen inschakelen om zich individueel te laten vertegenwoordigen. Zij kennen mij al en ik ken de omstandigheden van de reorganisatie heel goed. Voor de werkgever is sprake van een enorme kostenbesparing omdat slechts een jurist zich hoeft in te lezen in de materie. Hier is sprake van een winwinsituatie. Mijn ervaring is dat zowel werkgever als werknemer na het traject tevreden terugkijken op de begeleiding door mijn bureau.

 Pak de telefoon en maak een afspraak om u vrijblijvend te laten informeren over collectieve voorlichting en individuele begeleiding van uw werknemers:

 020-4040430

06-14742709

jurad@mrmastenbroek.nl 

Lees over mijn ervaring met een gemeentelijke instelling voor muziekonderwijs op de pagina Actueel