ontslagroutes

ONTSLAGROUTES

 

Proeftijd:

Ontslag altijd mogelijk zonder opgaaf van redenen, mits proeftijd juist is overeengekomen.

Tijdelijk contract:

Geen mogelijkheid van tussentijdse beëindiging, tenzij opgenomen in arbeidsovereenkomst -->> contract af laten lopen (LET OP: aanzegplicht = een maand van tevoren uitsluitsel over verlenging)

LET OP: Binnen 24 maanden maximaal 3 overeenkomsten.

Vast contract:

1.   Bedrijfseconomische redenen of ziekte -->> UWV ontslagvergunning nodig -->> transitievergoeding verschuldigd -->> hoger beroep mogelijk

2.   Omstandigheden gelegen in de persoon van de werknemer -->> kantonrechter -->> transitievergoeding of vergoeding naar billijkheid bij ernstig verwijtbaar handelen -->> hoger beroep mogelijk

3.   Vaststellingsovereenkomst -->> vergoeding overeen te komen tussen werkgever en werknemer -->> geen tussenkomst UWV of kantonrechter

 

Andere mogelijkheden: ontslag op staande voet, bereiken AOW-leeftijd, opzegging werknemer

 

Voor ontslagprocedures geldt: geen advocaat nodig.

 

Bel nu voor gespecialiseerd advies arbeidsrecht:

 

020-4040430

 

of

 

06-14742709

 

of stuur een e-mail