contract

Contracten en algemene voorwaarden

De Romeinen zeiden het al: ‘Pacta Sunt Servanda’, ofwel overeenkomsten moeten nagekomen worden. Om ervoor te zorgen dat overeenkomsten worden nagekomen doet u er verstandig aan ze schriftelijk vast te leggen. Het is echter niet zo dat alleen schriftelijke overeenkomsten rechtsgelding hebben.

Zowel als u producten koopt als wanneer u producten of diensten aanbiedt, raad ik u aan om een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. U beschermt uw onderneming op die manier tegen onverwachte tegenvallers. Ook kunt u door mij overeenkomsten laten checken.

Daarnaast ben ik u graag behulpzaam, als het gaat om de uitleg van overeenkomsten of algemene voorwaarden of als er zich omstandigheden voordoen waarin overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen.

Bij overeenkomsten kunt u denken aan (internationale) contracten zoals (ver)koop-, distributie-, agentuur-, licentie- en andere overeenkomsten. Ook kan ik uw algemene voorwaarden doorlichten of nieuwe voorwaarden (Nederlands of Engels) voor u opstellen.

Ook voor advies over modelovereenkomsten van de Belastingdienst kunt u bij mij terecht.