Slapend dienstverband? Vraag advies.

De jurisprudentie rond slapende dienstverbanden is volop in ontwikkeling. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever het dienstverband met zijn zieke werknemer beeindigen. Hij doet dit echter niet altijd omdat hij opziet tegen het betalen van een (hoge) transitievergoeding. Ondanks de komende compensatieregeling zijn werkgevers soms huiverig voor een dergelijke financiele tegenvaller na het doorbetalen van twee jaar ziekengeld. Inmiddels hebben rechters een aantal keer uitspraken gedaan in dit soort cases.  Laat u goed informeren over de actuele stand van zaken om de juiste beslissing te nemen. .


Wat ik doe: juridisch advies bedrijfsrecht en arbeidsrecht

Tijd voor werkgevers om slapend dienstverband te beëindigen?

Uw werknemer is gedurende 104 weken arbeidsongeschikt. U, als werkgever, hebt er alles aan gedaan om hem of haar te re-integreren volgens de Wet verbetering poortwachter. Helaas heeft dat niet het gewenste effect gehad. Na 104 weken vervalt dan voor de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. 

De werknemer wordt vanaf dat moment betaald door het UWV. De werkgever kan nu een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Nadeel hiervan is dat hij dan een transitievergoeding aan de werknemer moet betalen, als deze ten minste twee jaar in dienst is geweest. Dat was lange tijd de reden dat werkgevers na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet overgingen tot beëindiging van het dienstverband. 

  Dat zou een aantal nadelen kunnen hebben, maar veel werkgevers vonden die nadelen niet opwegen tegen het voordeel van het achterwege laten van de transitievergoeding. De nadelen zijn onder andere dat de werknemer zijn recht behoudt om te worden gere-integreerd in passend werk bij de eigen of een andere werkgever, als zijn gezondheidssituatie dat weer toelaat. Voor de werkgever is dit niet altijd een gewenste situatie. Ook is in recente rechtspraak bepaald dat een werkgever, ondanks het feit dat hij na 104 weken niet langer gehouden was loon tijdens ziekte te betalen, de door de werknemer in die periode opgenomen vakantiedagen moest uitbetalen.  

Er is echter een nieuwe reden gekomen om het dienstverband met een zieke werknemer na 104 weken te beëindigen. Er is namelijk een wet aangenomen die een compensatieregeling voor de kosten van de transitievergoeding voor werkgevers behelst. 


Neem contact op voor juridisch advies