TARIEVEN JURIDISCH ADVIES

TARIEVEN
Maak geen onnodige kosten. Voor veel zaken is het niet nodig een – vaak kostbare – advocaat in te schakelen. Dat is iets dat veel mensen niet weten. Voor zaken tot een beloop van 25.000 euro, arbeidszaken en huurzaken is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging.

Bovendien bespaart u veel geld als u een juridische scan van uw onderneming laat maken en maatregelen treft om juridische problemen te voorkomen. U kunt gebruik maken van een hele actuele set van juridische documenten en reglementen die zijn toegespitst op uw bedrijf.

- Ik werk met een vast uurtarief exclusief btw. In procedures vraag ik altijd om een kostenveroordeling van de werderpartij. Ervaring leert dat u de investering er doorgaans uit haalt en dat procederen vaak niet nodig is.
- Als ik werknemers adviseer bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst (vso) zijn hier doorgaans voor de werknemer geen kosten aan verbonden. Door goed te onderhandelen lukt het negen van de tien keer de juridische kosten door de werkgever te laten betalen. 
- Voor bepaalde zaken kunnen speciale, op maat gesneden, afspraken worden gemaakt. 
- Een eerste telefonisch consult is kosteloos.
- Mijn tarief is scherp en transparant. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.
- U krijgt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen.
- Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Uw privacy is gewaarborgd.

U krijgt een goede prijskwaliteitsverhouding. Dat garandeer ik.

Werkwijze juridisch adviesbureau 

WERKWIJZE
Om u goed van dienst is het belangrijk dat de communicatie optimaal verloopt. Uw juridisch adviseur wil graag maatwerk leveren en een duidelijk beeld van uw zaak krijgen. Zo krijgt u optimaal juridisch advies. Wij hanteren de volgende werkwijze:

Kennismaking: persoonlijk (zo mogelijk via beeldbellen), telefonisch of door middel van e-mail op: jurad@mrmastenbroek.nl
• U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het contactformulier. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op om te bespreken waarmee ik u eventueel van dienst kan zijn.
Bespreken zaak/adviesbehoefte cliënt. Soms gebiedt de behoefte aan snelheid om een zaak telefonisch te bespreken en stukken via e-mail uit te wisselen. In verband met het COVID-19-virus kan een persoonlijk onderhoud via beeldbellen plaatsvinden
• Kort juridisch advies per telefoon of e-mail met voorstel aan cliënt.
• Schriftelijke uitwerking advies, eventuele correspondentie derde(n), voeren van procedure(s) indien nodig, opstellen contract/algemene voorwaarden, uitvoeren van een juridische scan

Wat kost procederen?
Voordat u besluit een rechtszaak te starten, is het van belang te weten welke kosten hieraan zijn verbonden. De kosten voor een procedure zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Omdat u graag wilt weten of het zin heeft om te gaan procederen, is het aan te bevelen dat u zich van tevoren op de hoogte te stelt van de kosten die bij een rechtszaak komen kijken.
Hier leest u welke kosten er gepaard (kunnen) gaan met een juridische procedure bij de civiele rechter. Ik laat procedures in het bestuursrecht en het strafrecht buiten beschouwing.
Kosten rechtszaak
De kosten van een rechtszaak zijn onder te verdelen in de volgende categorieen:
• Kosten voor de diensten van de deurwaarder;
• Kosten van de rechtbank (griffierechten);
• Kosten voor juridische bijstand;
• Eventueel andere kosten zoals kosten van getuigen en deskundigen.
Kosten deurwaarder
In zaken die worden ingeleid met een verzoekschrift hoeft u geen deurwaarder in te schakelen. Denkt u hierbij aan een groot deel van de arbeidsrechtzaken. Als u een procedure wilt voeren die moet worden ingeleid met een dagvaarding, moet deze door de deurwaarder worden uitgebracht. De kosten hiervan bedragen zo’n 90 euro ex btw. Als u wint en de verliezende partij voldoet niet aan de uitspraak, kan het zijn dat hier nog extra kosten bij komen voor het executeren van het vonnis (beslag leggen). De kosten kunnen dan oplopen tot enkele honderden euro’s.
Kosten rechtbank: griffierechten
De kosten voor de rechtbank heten griffierechten. De actuele tarieven kunt u vinden op de website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges: https://www.rechtspraak.nl
De griffierechten variëren van 81 euro bij kleine zaken tot enkele duizenden euro’s bij grote zaken van meer dan 100.000 euro. De kosten van de rechtszaak voor ondernemingen (waaronder de bv en de vof) zijn hoger dan die voor natuurlijke personen (daartoe wordt ook de eenmanszaak gerekend).
Kosten juridische bijstand
Niet voor elke juridische procedure is de inschakeling van een jurist of advocaat verplicht. Zelf procederen mag bij de kantonrechter en als u gedaagde bent in kort geding. Niettemin kan het verstandig zijn een ervaren jurist in te schakelen. Soms is een juridische procedure door hem of haar te voorkomen. Anders bespaart u hoogst waarschijnlijk kosten doordat u bij verlies extra geld kwijt aan het verlies van de procedure (en een veroordeling in de kosten van de rechtszaak).