CONTRACTEN VOOR UW BEDRIJF

De Romeinen wisten het al. Afspraken moeten nagekomen worden of in hun woorden: pacta sunt servanda. Een goed contract voorkomt problemen en houdt vele relaties goed en gezond. Als partijen weten waar ze aan toe zijn en zich aan de afspraken houden, is dat doorgaans het recept voor een langdurige plezierige en vruchtbare samenwerking. Zaken doen met goede contracten: u krijgt van mij deskundig advies gebaseerd op jarenlange ervaring.


Contracten

Contracten zijn niet weg te denken uit het moderne zakenverkeer. Hoewel een mondelinge overeenkomst net zo geldig is als een schriftelijke, verdient het aanbeveling om afspraken schriftelijk vast te leggen. Dat schept duidelijkheid voor partijen en kan dienen als bewijsmiddel als er een verschil van mening over de afspraken ontstaat.

Er zijn vele soorten contracten. Een paar veel voorkomende zijn: 

• Overeenkomst van opdracht

• Koopovereenkomst 

• Huurovereenkomst

• Distributie-overeenkomst

• Arbeidsovereenkomst

Veelal worden overeenkomsten gecombineerd met algemene voorwaarden. De specifieke afspraken worden in een contract geregeld, voor het overige gelden de algemene voorwaarden. Wilt u meer weten?