AOW en einde dienstverband. Laat u informeren.

Dat een arbeidsovereenkomst altijd zou eindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of de aow-leeftijd is een wijdverbreid misverstand. Eindigt de arbeidsrelatie automatisch en wanneer dan? Het is zaak om dit al in de arbeidsovereenkomst te regelen. Het komt ook voor dat een werknemer niet met pensioen wil of eerder met pensioen wil. Soms willen beide partijen de arbeidsrelatie voortzetten.  Laat u goed informeren over de juridische mogelijkheden.

Betekent AOW automatisch einde dienstverband?

Als een werknemer de leeftijd bereikt waarop hij AOW-gerechtigd is, zijn veel werkgevers in de veronderstelling dat de arbeidsovereenkomst dan automatisch eindigt. Dit is niet altijd een juiste veronderstelling. Als in de arbeidsovereenkomst of cao staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd of de pensioenleeftijd (dit kunnen twee verschillende dingen zijn), dan is dat het geval. Is dit echter niet overeengekomen, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

De wet biedt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen wegens het bereiken van de AOW-leeftijd, zonder dat daarvoor toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter is vereist. Een dergelijke opzegging vormt uiteraard geen verplichting. Een werkgever is dus niet verplicht om de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen.

De werknemer heeft bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd geen recht op een transitievergoeding.

Wie meer wil weten over het einde van een dienstverband bij een bepaalde leeftijd of bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd kan het beste even contact opnemen om zijn concrete geval voor te leggen. Ook voor informatie over doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd, kunt u contact opnemen.