ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR UW BEDRIJF

In algemene voorwaarden kunnen zaken geregeld worden die bij elke overeenkomst weer terugkomen zoals leveringstermijnen, betalingstermijnen, aansprakelijkheidsverdeling en garantie. Veilig ondernemen doet u met de juiste algemene voorwaarden. Voorkomen is beter dan genezen mag klinken als een cliche, maar is in het bedrijfsleven belangrijk. Voorkomen kan men met het opstellen van algemene voorwaarden. Maak geen onnodige kosten, professionaliseer uw bedrijf. Vergeet ook vooral niet om uw algemene voorwaarden op de juiste manier te deponeren en ter hand te stellen aan uw wederpartijen. Zo voorkomt u dat uw algemene voorwaarden niet gelden. 

Algemene voorwaarden

Waarom is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren?

• Duidelijkheid: het is direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben.

• Tijdsbesparing: de zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen u een hoop tijd. U hoeft geen lange contracten met uw klanten te maken.

• Algemene voorwaarden kunnen de risico's die u als ondernemer loopt verkleinen.

• U kunt veel zaken in algemene voorwaarden regelen: betalingstermijnen, aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, garantie.

Waar moet u op letten?: 

• Bij het hanteren van algemene voorwaarden maakt het verschil of uw wederpartij een consument of een professionele partij is. Voor consumentenvoorwaarden gelden een zwarte en grijze lijst. Deze lijsten bevatten voorwaarden die u (beter) niet kunt gebruiken omdat u het risico loopt dat ze niet geldig verklaard worden.

• Van belang is ook dat u de algemene voorwaarden aan uw wederpartij ter hand stelt en wel op de juiste manier. Anders loopt u wederom het risico dat ze niet gelden.