Werknemer functioneert niet. Wat te doen?

Situatie werkgever
Vaak te laat, altijd ziek, slordig, niet geschikt, handtastelijk, klantonvriendelijk, loopt de kantjes ervan af, houdt zich niet aan arbeidstijden, kleedt zich niet naar behoren en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Situatie werknemer
Uw werkgever verwijt u dat u  niet goed functioneert en houdt geen rekening met uw mogelijkheden en beperkingen.

Wat nu? Zoek juridische hulp.

• Snel een oplossing
• Maak geen onnodige kosten
• Maatwerkoplossing 


Werknemer voldoet niet: verbeterplan opstellen

Als een werknemer naar het oordeel van een werkgever niet goed (genoeg) functioneert, kan deze werknemer niet zonder pardon ontslagen worden. De werkgever dient de werknemer dan een zogenaamd verbetertraject aan te bieden. Daar ligt een verbeterplan aan ten grondslag. Uit de jurisprudentie zijn een aantal elementen te halen waaraan zo’n verbeterplan moet voldoen.

In de eerste plaats moet het verbeterplan in overleg met de werknemer worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat het een eenzijdig dictaat van de werkgever is. De werknemer kan aangeven wat hij nodig heeft om zijn functioneren te verbeteren. Daar dient de werkgever acht op te slaan.

Voor de duur van het verbetertraject zijn geen vaste regels te geven. De werknemer moet in ieder geval voldoende tijd krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Wat voldoende is hangt af van factoren als de aard en de ernst van het disfunctioneren en de lengte van het dienstverband. Als het gaat om eenvoudige taken die essentieel zijn voor de functie, dan kan een aantal weken voldoende zijn. Gaat het om meer ingewikkelde taken waarvoor bijvoorbeeld meer scholing is vereist dan kan het zijn dat het traject enkele maanden tot zelfs een jaar moet duren.

De werkgever moet in het verbeterplan concrete en realistische doelstellingen opnemen. Deze doelstellingen moeten haalbaar zijn binnen de periode van het voorgestelde verbetertraject.

Begeleiding en ondersteuning. In een verbeterplan moet worden opgenomen welke begeleiding en ondersteuning de werknemer krijgt aangeboden. Hierbij kan gedacht worden aan interne begeleiding of externe scholing.

Het is van belang dat er tussentijds wordt geëvalueerd zodat de werknemer voldoende mogelijkheden krijgt om zijn functioneren aan te passen en bij te sturen.

Ten slotte moet de werkgever een en ander voldoende documenteren en aangeven wat de gevolgen voor de werknemer zijn van blijvend disfunctioneren (ontslag, overplaatsing, demotie).