De Algemene verordening gegevensbescherming

De algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing op ondernemingen die persoonsgegevens verwerken. De meeste ondernemingen hebben hiermee te maken. Het is noodzakelijk om de privacy van uw (potentiele) klanten te beschermen. Er moeten reglementen, verwerkingsregisters, verwerkingsovereenkomsten en andere privacyregels zijn. Op de website dient het een en ander over privacybescherming te worden opgenomen. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of organisaties aan de regels van de AVG voldoen en legt boetes op als dat niet het geval is. Neem geen risico en vraag juridisch advies over de AVG.


Wat moet u op uw website zetten?

Wie een website op het internet plaatst moet aan een aantal wettelijke regels voldoen. Ook is het zaak om na te denken over de wijze waarop men bijvoorbeeld zijn aansprakelijkheid kan beperken. Er is een aantal dingen, waarop men, vanuit juridisch oogpunt moet letten. Hieronder behandel ik :

- de bedrijfsinformatie,

- het privacy statement,

- de disclaimer,

- algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie  

Plaats op uw website duidelijk uw contactgegevens. Het is verplicht een e-mailadres op te nemen. Daarnaast is het raadzaam om een telefoonnummer te vermelden. Uw bedrijf moet te vinden zijn in het register van de Kamer van Koophandel. Vermeld op uw website uw btw-nummer en uw inschrijvingsnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Duidelijk moet zijn waar uw bedrijf fysiek gevestigd is. Het vermelden van een postbus voldoet niet aan deze eis.

Privacy statement  

Bijna iedere ondernemer verwerkt persoonsgegevens, al gaat het maar om naam, adres en telefoonnummer. Daarom bent u als ondernemer verplicht om zich aan de privacywetgeving te houden. U dient een privacyverklaring op uw website te plaatsen. Voor advies over de inhoud ervan, kunt u contact met mij opnemen.

Disclaimer  

Een disclaimer is een stukje tekst waarin eenzijdig bijvoorbeeld aansprakelijkheid wordt uitgesloten. In een disclaimer kan men geen zaken regelen die de instemming van twee partijen nodig hebben. Wel kan men bijvoorbeeld opnemen dat er auteursrecht rust op de inhoud van de website, dat men niet in staat voor de juistheid van alle informatie, dat men geen expert is op het gebied van de beschreven content maar dat men uit eigen ervaring spreekt, etc. In sommige gevallen heeft het zin om een disclaimer op te nemen, in veel gevallen ook niet.

Algemene voorwaarden  

Wie algemene voorwaarden hanteert, dient deze aan zijn wederpartij ter hand te stellen. Deze moet de algemene voorwaarden kunnen lezen, voordat hij een overeenkomst met de gebruiker aangaat. Het is niet voldoende om op uw website te verwijzen naar algemene voorwaarden. Bij het aanbieden van een product of dienst moeten algemene voorwaarden altijd meegestuurd worden. Ondernemers met een webwinkel mogen verwijzen naar de algemene voorwaarden op hun website. Bij bestelling van een product of dienst moet dan naar de algemene voorwaarden worden verwezen voordat de transactie tot stand komt. De klant moet de voorwaarden actief accepteren, bijvoorbeeld door op de knop ‘ik accepteer de algemene voorwaarden’ te drukken. Verder geldt dat algemene voorwaarden door een klant moeten kunnen worden opgeslagen en geprint.

Andere onderwerpen  

Er zijn natuurlijk meer onderwerpen die spelen bij het runnen van een website op het internet. Hierbij kan men denken aan de intellectuele eigendom op de inhoud. Wat voor foto’s gebruikt u en wie is daarvan de auteursrechthebbende? Hoe zit het met linken naar andere websites? Blijft uw websitebouwer eigendom van de inhoud van uw website of is die van u?

Voor dit soort en andere vragen, kunt u contact met mij opnemen.