Arbeidsrecht:Juridisch advies over vakantiedagen

In de wet, de arbeidsovereenkomst en eventueel in de cao zijn regels opgenomen over het opnemen van verlofdagen. Als er onenigheid tussen werkgevers en werknemers ontstaat over vakantiedagen, is het soms lastig om erachter te komen wat de regels precies zijn. Juridisch advies bij het opnemen, toekennen en vervallen van vakantiedagen kan soms nodig zijn. Ook bij ontslag, ziekte, zwangerschap en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten kan juridisch advies belangrijk zijn.

Bij vragen over vakantiedagen en wat er wettelijk geldt is het verstandig om contact op te nemen met een juridisch adviseur. Hieronder vindt u mijn contactgegevens.