De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt geregeld in de wet, een eventuele cao en een arbeidsovereenkomst. Sommige onderwerpen zijn dwingendrechtelijk van aard. Daar mag bij overeenkomst niet vanaf geweken worden. Andere zaken zijn van regelend recht. Sommige zaken moeten schriftelijk vastgelegd worden. In een arbeidsovereenkomst worden belangrijke zaken geregeld.

Waar kun je zoal aan denken bij het opstellen of ondertekenen van een arbeidsovereenkomst?
- het overeenkomen van een proeftijd, als de wet dat toelaat
- het overeenkomen van een concurrentie- of relatiebeding, als de wet dat toelaat
- de looptijd van de overeenkomst
- het opnemen van een wijzigingsbeding
- het aantal vakantiedagen dat de werknemer krijgt
- een bonus of dertiende maand
- de opzegtermijn
- het loon
- nevenwerkzaamheden
- geheimhoudingsplicht
- plaats waar de werkzaamheden doorgaans worden verricht
- onkostenvergoeding en/of lease-auto
- telefoon van de zaak
- regels rondom de algemene verordening gegevensverwerking