Juridisch advies arbeidsrecht: de arbeidsovereenkomst

De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt geregeld in de wet, een eventuele cao en een arbeidsovereenkomst. Sommige onderwerpen zijn dwingendrechtelijk van aard. Daar mag bij overeenkomst niet vanaf geweken worden. Andere zaken zijn van regelend recht. Sommige zaken moeten schriftelijk vastgelegd worden. In een arbeidsovereenkomst worden belangrijke zaken geregeld zoals de proeftijd, loon, werktijden, overwerk, vakantiedagen, bonus, looptijd, concurrentiebeding en regels bij ziekte. Het is belangrijk om goede afspraken te maken zodat werkgever en werknemer goed beschermd zijn tegen problemen in de toekomst. 

Arbeidsovereenkomst

Bij het in dienst nemen van werknemers, krijgt u als werkgever te maken met een aantal keuzes die u moet maken, als u een arbeidscontract opstelt.

• Geeft u de werknemer een tijdelijk arbeidscontract?
• Bedenk of u uw nieuwe werknemer een proeftijd wilt geven en of dit is toegestaan.
• Neem in de arbeidsovereenkomst het aantal vakantiedagen op waarop de werknemer recht heeft.
• Overweeg het opnemen van een relatie- of concurrentiebeding.
• Regel de onkostenvergoeding voor uw werknemer op de juiste manier.
Het zijn keuzes die gedurende de hele dienstbetrekking met de werknemer een rol blijven spelen. Het is daarom van groot belang deze zaken goed te regelen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst die u met uw werknemers aangaat. Een goede arbeidsovereenkomst kan u in de toekomst veel problemen besparen. Het is daarom een goede investering om hiervoor de hulp van een ervaren arbeidsrechtjurist in te roepen.

 NEEM CONTACT OP VOOR JURIDISCH ADVIES