Informatie over tijdelijke urenuitbreiding werknemer

De wet biedt verschillende bepalingen die de werknemer beschermen als hij gedurende langere tijd meer uren werkt dan in de arbeidsovereenkomst overeengekomen. Werknemers en werkgevers hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid omtrent het aantal uren van de dienstbetrekking. Wat mag en wat mag niet als het gaat om tijdelijke urenuitbreidingen voor een werknemer? Vraag advies.

Knutselcontracten

Wat is een knutselcontract? Een knutselcontract is een combinatie van arbeidsovereenkomsten waarbij een contract voor onbepaalde tijd met een gering aantal uren gecombineerd wordt met één of meer tijdelijke contracten waarbij dezelfde werkzaamheden worden verricht als op basis van het contract voor onbepaalde tijd.

De vraag is of dit onder de Wet werk en zekerheid eigenlijk wel mag. Op grond van deze wet mogen maar maximaal drie tijdelijke contracten en maximaal voor de duur van twee jaar tijdelijke contracten worden afgesloten. Het komt echter regelmatig voor dat een werknemer een vast contract krijgt en dat hij jaarlijks voor een wisselend aantal uren een tijdelijke overeenkomst krijgt. Als dat er meer dan drie zijn of voor langer dan twee jaar, rijst de vraag of op deze manier de wet wordt omzeild.

Er is wisselende jurisprudentie over knutselcontracten te vinden. Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft in ieder geval aangegeven dat de ketenregeling voor urenuitbreidingingen geldt zoals die geldt voor andere tijdelijke contracten. Werkgevers moeten zich er daarom van bewust zijn dat er risico’s kleven aan het overeenkomen van tijdelijke urenuitbreidingen met een werknemer.