Vaststellingsovereenkomst: juridisch advies werkgever of werknemer(s)


Een arbeidsovereenkomst kan beeindigd worden door een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, waarin de voorwaarden voor beeindiging tussen partijen worden geregeld. Een dergelijke overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst of vso. Vaak wordt er intensief over onderhandeld. Daarbij is deskundig juridisch advies al snel rendabel. Het kennen van de regels, de markt en de jurisprudentie bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst is onontbeerlijk. Voor werknemers is het van belang dat hun recht op ww niet onder druk komt te staan. Deskundig advies kan problemen voorkomen.

Voor werknemers heb ik inmiddels al vele onderhandelingen gevoerd om tot de optimale vaststellingsovereenkomst te komen, waarbij ik hen de zorgen uit handen neem. Het beeindigen van een dienstverband heeft ingrijpende gevolgen op financieel en emotioneel vlak. U wilt iemand naast zich hebben die u daarbij helpt en ervoor zorgt dat u de juiste afspraken maakt en financieel goed uitkomt. Neem contact met mij op en we bespreken uw zaak met alle aandacht en rust die deze verdient.

Vaststellingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan eindigen. Behalve door middel van procedures bij het UWV of de Kantonrechter, is het ook mogelijk een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Partijen hoeven dan geen procedure te voeren, maar maken samen een beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst genoemd, waarin ze de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelen. 

 


De werkgever is dan doorgaans een transitievergoeding aan de vertrekkende werknemer verschuldigd.

Hoewel er dus geen instanties te pas komen aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst is het wel verstandig om de overeenkomst zo op te stellen dat de werknemer zijn recht op WW na het einde van de arbeidsovereenkomst niet verspeelt.