Arbeidsrecht: reorganisatie
Juridisch advies voor werkgevers en werknemers

Soms is het nodig dat er in een bedrijf of orgainsatie een reorganisatie plaatsvindt. Dat brengt voor zowel werkgevers als werknemers veel onzekerheden met zich mee. Er kan een sociaal plan worden opgesteld waarbij vele partijen zijn betrokken, zoals vakbonden en de ondernemingsraad. Advies en de juiste begeleiding zijn daarbij onmisbaar. Laat u adviseren over de regels die gelden bij het ontslag van een groep werknemers. Bent u zo'n werknemer? U kunt niet zonder juridisch advies in een dergelijke complexe situatie. 

NEEM CONTACT OP VOOR JURIDISCH ADVIES