Arbeidsrecht: reorganisatie
Juridisch advies voor werkgevers en werknemers

Soms is het nodig dat er in een bedrijf of orgainsatie een reorganisatie plaatsvindt. Dat brengt voor zowel werkgevers als werknemers veel onzekerheden met zich mee. Er kan een sociaal plan worden opgesteld waarbij vele partijen zijn betrokken, zoals vakbonden en de ondernemingsraad. Advies en de juiste begeleiding zijn daarbij onmisbaar. Laat u adviseren over de regels die gelden bij het ontslag van een groep werknemers. Bent u zo'n werknemer? U kunt niet zonder juridisch advies in een dergelijke complexe situatie. 

Overgang onderneming
Als er sprake is van de overgang van een onderneming geldt de wettelijke verplichting voor de overnemende partij, de verkrijger van de onderneming, om de werknemers die in de over te nemen onderneming werkzaam zijn over te nemen en hun rechten te respecteren. De vervreemder van de onderneming blijft nog een jaar aansprakelijk voor alle rechten van de werknemers gedurende het eerste jaar na de overname. 

Over dit proces kan ik u uitgebreid informeren. Voor ondernemers kan ik een plan helpen opstellen om de overgang soepel te laten verlopen. We kunnen samen de stukken opstellen die benodigd zijn voor een soepele overgang, die de werknemers duidelijkheid en zekerheid bieden. Neem hiervoor contact op via het formulier op deze pagina of telefonisch of per e-mail. 

Werknemers kan ik adviseren omtrent de rechten die zij hebben en houden bij een proces van de overgang van de onderneming waar ze werkzaam zijn, denk bijvoorbeeld aan een fusie.